Økodesign og energimerking - revisjonsstudie for stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter

Økodesign og energimerking - revisjonsstudie for stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter (65/2014 og 66/2014)

ErP Preparatory Study for Cooking appliances

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2019

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Revisjonsstudien er i startgropen. Regelverksprosessen med revisjon av forordningene vil kunne starte tidligst i 2021. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter og økodesigndirektiv 2009/125/EF om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Økodesigndirektivet, med underliggende forordninger, pålegger produsenter og importører i EU-markedet kun å bringe i omsetning produkter som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Revisjonsstudien startet i 2019 og vil avsluttes sent  i 2020. Studien vil gjennomgå følgende forordninger med tanke på behov for revisjon av eksisterende krav og inkludering av nye krav: 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 66/2014 av 14. januar 2014 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/125/EF med omsyn til krav til miljøvenleg utforming av steikjeomnar, kokeplater og avtrekkshetter til hushaldsbruk

DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 65/2014 av 1. oktober 2013 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/30/EU med omsyn til energimerking av steikjeomnar og avtrekkshetter til hushaldsbruk

Revisjonsstudien er en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse av produktgruppen. Studien gjennomføres i lys av den teknologiske utviklingen siden forordningene trådte i kraft i EU. Studien vil følge den normale metodikken under økodesign, MEErP (Methodology for the ecodesign of energy-related products). Det vil produseres syv task-rapporter i studien: 

 • Task 1– Scope
 • Task 2 – Markets
 • Task 3 – Users
 • Task 4 – Technologies
 • Task 5 – Environment and Economics
 • Task 6 – Design options
 • Task 7 – Scenarios

For økodesignforordningen skal man spesielt undersøke muligheten for innføring av sirkulærøkonomikrav, det vil si krav om økt gjenvinning, resirkulering, krav til holdbarhet og levetid. I tillegg skal man vurdere om det er mulig å sette krav til avtrekkshetter om fjerning av røyk og lukt. Det er planlagt to interessentmøter, ett i februar 2020 og ett i september 2020.

Les mer på hjemmesiden for revisjonsstudien hvor du også kan melde deg som interessent. Som interessent mottar du epostvarslinger om fremdriften i studien samt invitasjoner til møtene.

Les mer om gjeldende krav til stekeovner, kokeplater og avtrekkshetter på NVEs hjemmeside.

Merknader


Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369 og 2009/125

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker