Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/540 av 21. januar 2020 om retting av den polske utgaven av delegert forordning (EU) 2015/208 om ufyllende bestemmelser for europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 167/2013 med hensyn til sikkerhetskrav til kjøretøyfunksjonalitet for godkjenning av jord- og skogbrukstraktorer

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/540 of 21 January 2020 correcting the Polish language version of Delegated Regulation (EU) 2015/208 supplementing Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to vehicle functional safety requirements for the approval of agricultural and forestry vehicles

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.04.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 20/2021. Se ellers feltet "beskrivelse".

Sammendrag av innhold

I den polske utgave av Kommisjonsforordning (EU) 2015/208 har det i enkelte bestemmelser blitt oppdaget språklige oversettelsesfeil.

Forordning (EU) 2020/540 korrigerer de nevnte feil i den polske språkversjonen av forordning (EU) 2015/208.

Merknader
Det har vært avklaringer mellom Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet i liknende saker tidligere, og avtalt følgende:

Det skrives EØS-notat.

Forordningen vurderes relevant og akseptabel.

Forordningen vil bli innlemmet i EØS-avtalen, men trenger ikke å gjennomføres i norsk rett (altså ikke nasjonal høring, og ikke bekreftelse til ESA v/Form 1).

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/540
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0540

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.01.2020
Frist returnering standardskjema: 10.03.2020
Dato returnert standardskjema: 10.03.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 20/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker