Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/581 av 27. april 2020 om endring av gjennomføringsfororordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2020/581 of 27 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.04.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjeland

Endringene går ut på å:

  • forby import av dyr, sæd, egg og embryo fra Tyrkia grunnet utbrudd av snive.
  • tilføye en ny serie av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater på listen over konkurranser hvorfra dyr tillates tilbakeført til EØS etter midlertidig eksport i mindre enn 90 dager. 
     

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i:

  • forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien 
  • forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter

Økonomiske og administrative konsekvenser

Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia til Norge hører til sjeldenhetene. Det er uvisst om norske ekvipasjer tenker å delta i den nye serien av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater, men det er neppe snakk om veldig mange. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering

Gjennomføring av denne rettsakten i norsk rett er avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301, 2019/2147 og 2020/485 gjennomføres først.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for snive.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/0581
Basis rettsaktnr.: Direktiv 92/65/EØF
Celexnr.: 32020R0581

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.04.2020
Frist returnering standardskjema: 07.08.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 13.05.2020
Høringsfrist: 26.06.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker