Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/581 av 27. april 2020 om endring av gjennomføringsfororordning (EU) 2018/659 om vilkårene for innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien

Commission Implementing Decision (EU) 2020/581 of 27 April 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/659 on the conditions for the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer forordning (EU) 2018/659, som omhandler vilkår for import av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien til EØS fra tredjestater.

Endringene går ut på å:

  • forby import av dyr, sæd, egg og embryo fra Tyrkia grunnet utbrudd av snive.
  • tilføye en ny serie av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater på listen over konkurranser hvorfra dyr tillates tilbakeført til EØS etter midlertidig eksport i mindre enn 90 dager.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia til Norge hører til sjeldenhetene. Det er uvisst om norske ekvipasjer tenker å delta i den nye serien av sprangridningskonkurranser i de Forente Arabiske Emirater, men det er neppe snakk om veldig mange. Det er ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett var avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301, 2019/2147 og 2020/485 ble gjennomført først. De tre første forordningene ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 14.07.2020 og gjennomført i hesteimportforskriften den 15.07.2020. Forordning (EU) 2020/485 ble innlemmet etter forenklet prosedyre og gjennomført i hesteimportforskriften samtidig med denne rettsakten.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Tyrkia ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for snive.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen ble i realitet behandlet i SUMO 1. juli 2020 som et EØS-posisjonsnotat.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/0581
Celexnr.: 32020R0581

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2020
Høringsfrist: 26.06.2020
Frist for gjennomføring: 31.07.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 27.07.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker