Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - innførsel av hester og avlsprodukter fra tredjestater

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/485 av 2. april 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2018/659 når det gjelder innførsel til Unionen av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/485 of 2 April 2020 amending Annex I to Implementing Regulation (EU) 2018/659 as regards the entry into the Union of live equidae and of semen, ova and embryos of equidae from Thailand

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.07.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EU) 2018/659. Dette er listen over tredjeland hvorfra levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien kan importeres til EØS. Endringen innebærer at det ikke lenger er tillatt å importere fra Thailand. Grunnen er at landet nylig hadde utbrudd av afrikansk hestepest.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 15. juli 2020 nr. 1573 om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser

Import av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand til Norge hører til sjeldenhetene. Derfor er det ikke grunn til å tro at rettsakten får vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for norske importører eller Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett var avhengig av at forordningene (EU) 2018/659, 2018/1301 og 2019/2147 ble gjennomført først. De tre forordningene ble innlemmet i EØS-avtalen etter ordinær prosedyre den 14.07.2020 og gjennomført i hesteimportforskriften den 15.07.2020.

Mattilsynet finner det hensiktsmessig og i tråd med EØS-avtalen at import til EØS av dyr av hestefamilien eller sæd, egg eller embryo fra dyr av hestefamilien fra Thailand ikke tillates så lenge landet ikke er fritt for afrikansk hestepest.  

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen ble i realitet behandlet i SUMO 1. juli 2020 som et EØS-posisjonsnotat.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/0485
Celexnr.: 32020R0485

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 11.05.2020
Høringsfrist: 26.06.2020
Frist for gjennomføring: 31.07.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 27.07.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker