Energimerking - endring av 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

Horisontale og produktspesifikke endringer i delegerte kommisjonsforordninger 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

Possible amendments to 2019 Commission Regulations with regard to energy labelling and ecodesign requirements

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.09.2020

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Saken ble diskutert i samrådsforum for økodesign og energimerking 4. juni 2020. 

Bakgrunn

Denne saken er knyttet til rammeforordningen (2017/1369) for energimerking av produkter. Energimerkeforordningen skal sammen med økodesigndirektivet bidra til å redusere energirelaterte produkters miljøbelastning. Energimerking av produkter har vært en del av EØS-avtalen siden 1990-tallet. Ordningen er gradvis blitt utvidet til å dekke nye energirelaterte produkter. Regelverket pålegger leverandører og forhandlere å energimerke produktene, slik at forbrukerne kan ta bevisste valg i kjøpssituasjonen. Reglene fastsettes for ulike produktgrupper gjennom produktspesifikke forordninger. Energikrav til produkter er et av flere virkemidler for å nå EUs overordnede energieffektiviserings- og klimamål. Les mer om dette på NVEs nettsider.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen foreslår felles endringer som skal klargjøre begrepet «declared values» og forskjellen mellom «a parameter» and a «value». I tillegg foreslås spesifikke endringer i hver av de enkelte forordningene. Les mer i Kommisjonens saksdokument som er vedlagt dette EØS-notatet. Endringsforslagene omfatter følgende forordninger:
(EU) nr. 2019/2013 Elektroniske skjermer
(EU) nr. 2019/2014 Vaskemaskiner
(EU) nr 2019/2015 Lyskilder
(EU) nr 2019/2016 Kjøleapparater (bla husholdninger)
(EU) nr. 2019/2017 Oppvaskmaskiner
(EU) nr. 2019/2018 Kjøleapparater til direktesalgsformål

Merknader
Rettslige konsekvenser

På nåværende tidspunkt antar vi at det ikke vil være noen rettslige konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

På nåværende tidspunkt antar vi at det ikke vil være noen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Sakkyndige instansers merknader

På nåværende tidspunkt er det ingen merknader. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2017/1369, 2019/2013, 2019/2014, 2019/2015, 2019/2016, 2019/2017 og 2019/2018

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker