Ecolabel - harde belegningsprodukter

Kommisjonsbeslutning (EU) 2021/476 om fastsettelse av kriterier for EU-miljømerket for harde belegningsprodukter

Commission Decision (EU) 2021/476 establishing the EU Ecolabel criteria for hard covering products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2021

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Utkast til beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen er overlevert EEAS

Sammendrag av innhold

EU Ecolabel-kriterier for miljømerking av harde belegningsprodukter.

De nye kriteriene for miljømerking av harde belegningsprodukter er en revisjon av Commission Decision 2009/607/EC. Produktgruppen omfatter gulv- og veggbelegg av stein, agglomerert stein, sement og keramisk eller brent leire, og den er utvidet til også å omfatte bordplater, benkeplater, takfliser og enkelte byggesteinprodukter. Kravene gjelder produkter for innendørs såvel som utendørs bruk. 

Det settes krav til:

- Energiforbruk i råvareuttaket og i produksjonen

- Materialeffektivitet inkludert gjenbruk av produksjonsavfall

- Vannforbruk og kontroll av avløpsvann i hele produksjonskjeden

- Utslipp av støv og avgasser til luft

- Innhold av miljø- og helsefarlige kjemikalier

- Sikkerhet og arbeidsforhold i råvareuttaket

Merknader
Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få rettslige konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten grupperes i gruppe 2 (Rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig. 

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking har fulgt kriterieutviklingen og avgitt norske kommentarer til det tekniske arbeidet. Det har vært argumentert for et strengere kjemikaliekrav til eventuell overflatebehandling, spesielt av bordplater og benkeplater, men dette fikk man ikke gjennomslag for. Kriteriene vurderes likevel som relevante og akseptable.  

Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel, og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Vurdering

Da saken går etter hurtigprosedyren er den ikke forelagt Spesialutvalget for forbrukersaker. Rettsakten er imidlertid forelagt Klima- og miljødepartementet. Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel og anbefales innlemmet i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Da rettsaktene går etter huritgprosedyre kreves det ikke svar på standardskjema. Frist og returdato er derfor satt til samme dato som mottatt-dato

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2021/476
Basis rettsaktnr.: 2009/607/EC
Celexnr.: 32021D0476

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.11.2020
Frist returnering standardskjema: 23.11.2020
Dato returnert standardskjema: 23.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: