Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign, dampkjeler < 50 MW

Økodesign forberedende studium av dampkjeler < 50 MW (ENTR Lot 7)...

Ecodesign Preparatory Study on steam boilers (ENTR Lot 7). ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.12.2013

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studiet ble igangsatt i juni 2013 og avsluttet i desember 2014. Det er ikke funnet hensiktsmessig å uforme økodesignkrav til dampkjeler.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen haravsluttet et kravforberedende studium av dampkjeler. Studiet undersøkte potensialet for mer miljøvennlig utforming av produktene og eventuelle konsekvenser ved å stille krav til produktenes utforming. Se Kommisjonens sider for forstudie rapportene

En eventuell forordning vil ligge innenfor rammene av Økodesigndirektivet (2009/125/EF). Økodesigndirektivet fastsetter minstekrav til produkters energieffektivitet i tillegg til andre krav til miljøaspekter og forbruk av ressurser (f.eks. vann). Det skjer gjennom forordninger som pålegger produsenter og importører i EU-markedet å kun bringe produkter i omsetning som lever opp til kravene. Produkter som tilfredsstiller kravene, skal være CE-merket.

Merknader

Ingen bemerkninger

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 0125/2009

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen