Minnearrangementer

Informasjon om minnemarkeringer av 22. juli

Informasjon om minnemarkeringer 22. juli 2017. Listen oppdateres jevnlig i alfabetisk rekkefølge etter fylke. Det er opp til den enkelte kommune, i samarbeid med pårørende og andre berørte, å ta stilling til hvordan lokale markeringer kan skje.

Lokale minnearrangementer kan meldes inn til Ann Kristin Lindaas i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Nasjonale minnemarkeringer:

I år er det syv år siden terrorangrepene 22. juli 2011 rammet Norge. Dette vil bli markert med minneseremonier både i regjeringskvartalet og på Utøya.

Program for minnemarkeringer i Regjeringskvartalet og på Utøya