Aktuelt om Inkluderingsdugnaden

Viser 1-20 av 44 treff.

 • Møt menneskene

  18.10.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Mange ulike mennesker er med i inkluderingsdugnaden. Møt noen av dem i disse videoene.

 • Inkluderingsdugnadens innsatsområder

  09.10.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder: redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring.

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

 • 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.

 • Statsbudsjettet 2019: Finanstalen

  08.10.2018 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Finansministerens redegjørelse i Stortinget 8. oktober 2018 om Regjeringens økonomiske opplegg for 2019.

  Av: Finansminister Siv Jensen Finansministerens redegjørelse i Stortinget 8. oktober 2018.

 • Et godt arbeidsmarked

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Færre er ledige, flere kommer i jobb og bedriftene etterspør arbeidskraft. Regjeringen tilpasser innsatsen etter situasjonen på arbeidsmarkedet. - De gode tidene betyr at det er rom for å justerere enkelte bevilgninger, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • 130 millionar til kompetansereforma "Lære heile livet"

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa startar arbeidet med kompetansereforma "Lære heile livet" med ei satsing i budsjettforslaget på om lag 130 millionar kroner. Dette skal mellom anna gå til utvikling av fleksible vidareutdanningstilbod i digital kompetanse, bransjeprogram for særleg utsette bransjar og utviding av forsøka med modulbasert opplæring for vaksne. - Vi bruker dei gode tidene aktivt for at omstillinga av norsk økonomi fortset. Ingen skal gå ut på dato i det norske arbeidslivet. Skal vi unngå det, må vi satse mykje meir på etter- og vidareutdanning i åra som kjem, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Nett-tv

  Statsbudsjettet 2019: Et budsjett for flere i jobb, et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge

  08.10.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  - Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Innlegg under Trontaledebatten

  04.10.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs innlegg i Stortinget under Trontaledebatten 4. oktober 2018.

 • Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding

  02.10.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Stortinget, 2. oktober 2018.

 • Tar du en for laget?

  28.09.2018 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Fellesskapet stilte opp for bedriftene da oljesmellen rystet Norge. Nå oppfordrer jeg dem til å "gi tilbake" ved å ansette folk som er stengt ute fra arbeidsmarkedet. La oss mobilisere innenlandsk arbeidskraft så langt vi kan, skriver arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i VG.

  Av: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Verdens gang 28.9.2018

 • Statens arbeidsgiverkonferanse 2018

  24.09.2018 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konferansen var for personalansvarlig i statlige virksomheter. Den ble holdt tirsdag 18. og onsdag 19. september på hotell Scandic Helsfyr, Oslo

 • Med Asperger på jobbjakt

  21.09.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet

  Inkluderingsdugnaden: Jan Kristian har Asperger syndrom og doktorgrad i matematikk, men møtte stengte dører i arbeidslivet. Så traff han en arbeidsgiver helt utenom det vanlige.

 • Steget mot drømmejobben

  18.09.2018 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies åpningsinnlegg på Give a Job, jobbmesse for innvandrere og næringslivet i Bergen.

  Av: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Give a Job", jobbmesse i Bergen 17. september 2018

 • Næringsseminar på Gålå 10. august 2018: Å dyrke annerledesheten for å motvirke ulikhet

  10.08.2018 Tale/innlegg Finansdepartementet

  Utenforskap øker risikoen for sosiale forskjeller, det gir integreringsutfordringer, og problemer med å beholde de velferdsordningene vi er så stolte av, sa finansminister Siv Jensen (FrP) i sitt innlegg under næringssemniaret på Gålå.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg på næringsseminar på Gålå

 • Sandwich brothers

  29.06.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  - Jeg heier på alle som bidrar i #inkluderingsdugnaden, sier statsråd Anniken Hauglie om Sandwich brothers.

 • 400 færre arbeidslause i juni

  29.06.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Status sommeren 2018 er at færre er arbeidslause, fleire kjem i arbeid og bedriftene treng arbeidskraft. Tida er god for ein felles inkluderingsdugnad for dei som fortsatt står utanfor arbeidslivet, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Det blir færre i arbeidsfør alder

  27.06.2018 Tale/innlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Mange frykter digitalisering vil fjerne arbeidsplasser. Nye tall viser at det er større grunn til å frykte mangel på arbeidskraft.

  Av: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland Debattinnlegg i VG

 • Gjør inkluderingsdugnaden til en forbilde- og mentordugnad

  20.06.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Javad Mushtaq vil gjøre #inkluderingsdugnaden til en nasjonal forbilde- og mentordugnad.

 • Staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden

  20.06.2018 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  - Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever Norge nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Til toppen