Aktuelt om Inkluderingsdugnaden

Viser 21-40 av 137 treff.

 • Hull i CV-en, ja takk!

  19.02.2020 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Vi bør ikke slutte å snakke om hull i CV-en.

  Av: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen Innlegg på ABC nyheter, 19. februar 2020

 • Tale til kongressen Rus og Psykisk helse 2020

  10.02.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til kongressen Rus og Psykisk helse 2020 den 10. februar 2020.

 • NOU 2020: 2 - Fremtidige kompetansebehov III

  Læring og kompetanse i alle ledd

  10.02.2020 NOU Kunnskapsdepartementet

  Kompetansebehovsutvalget (KBU), ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. mai 2017 for en periode på tre år for å gi en best mulig faglig vurdering av Norges fremtidige kompetansebehov. KBU har vært ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo. Dette er utvalgets tredje rapport, og den ble overlevert statsråd Henrik Asheim mandag 10. februar 2020. De to andre rapportene ble overlevert i februar de to foregående årene (NOU 2018: 2 og NOU 2019: 2). Rapporten går gjennom tilgjengelig statistikk og analyser på dette området og bidrar med relevante vurderinger. Det er et gjennomgående regionalt perspektiv i rapporten som også ser på fylkeskommunenes arbeid med dimensjonering i videregående opplæring. KBU går også nærmere inn på kompetansemangler og drivere for endrede kompetansebehov, analyserer arbeidslivsrelevans, gjennomføring og kjønnsfordeling i høyere utdanning, samt ser nærmere på forskjeller i deltakelse i læringsaktiviteter i arbeidslivet. I tråd med mandatet gir ikke KBU forslag til tiltak.

 • Tale til toppmøte om inkluderingsdugnaden

  03.02.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsministerens tale til toppmøte om inkluderingsdugnaden den 3. februar 2020.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Statsministerens tale på Arctic Entrepreneur 2020

  21.01.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbers tale på konferansen Arctic Entrepreneur 2020.

  Av: Statsminister Erna Solberg Gardermoen, 21.01.2020

 • Mot et bærekraftig velferdssamfunn

  13.01.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til Solamøtet, 13. januar 2020.

  Av: Statsminister Erna Solberg Solamøtet

 • Statsministerens tale på NHOs årskonferanse

  08.01.2020 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum 8. januar 2020.

  Av: Statsminister Erna Solberg Oslo Spektrum

 • Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2020

  13.12.2019 Brev Statsministerens kontor

  Statsbudsjettet 2020 - Regjeringsadvokaten - tildelingsbrev

 • Nå blir det enklere å inkludere i staten

  13.12.2019 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Regjeringen har i statsråd i dag endret reglene for ansettelser i staten. Nå blir det enklere for statlige virksomheter å rekruttere personer i målgruppen for regjeringens inkluderingsdugnad.

 • Kick-off for samarbeidsstrategi for lavinntektsfamilier

  12.12.2019 Tale/innlegg Barne- og familiedepartementet

  Sjekkes mot fremføring. Jeg er veldig glad for å være her i Drammen i dag, og det er flott at så mange har møtt opp. Velkommen skal dere alle være til Union Scene og til kick-off for regjeringens nye samarbeidsstrategi for barn og unge i

  Av: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad Kick-off for samarbeidsstrategi for lavinntektsfamilier, Union Scene i Drammen

 • Spennende samarbeid mellom NAV og statlige etater i Trøndelag

  09.12.2019 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  - Et godt samarbeid mellom NAV og statlige virksomheter vil kunne legge bedre til rette for at vi når målene i inkluderingsdugnaden, sa statssekretær Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet på regionsamling for statlige virksomheter i Trøndelag.

 • 300 fleire arbeidslause i november

  29.11.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Nye tal frå Arbeids- og velferdsdirektoratet syner at arbeidsløysa i november framleis held seg på et lågt nivå.

 • Tale til NHO Service og Handel

  21.11.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på festmiddagen i forbindelse med NHO Service og Handels 30-årsjubileum.

  Av: Statsminister Erna Solberg Oslo, 21.11.2019

 • Inkluderingsdugnaden

  19.11.2019 Artikkel Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Som del av regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden, er det satt som mål at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Dette fremgår av regjeringens politiske plattform.

 • – Det var en stor dag å åpne brevet fra NAV hvor det sto: «Du er nå selvforsørget»

  15.11.2019 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  En ny metode for å få folk i jobb er i ferd med å spre seg i Norge. Robert Rosenlund fikk jobb ved hjelp av individuell jobbstøtte og arbeidsgiveren GodtlevertGruppen.

 • Tale til Virkekonferansen

  06.11.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Sjekkes mot fremføring. Kjære alle sammen, Det er hyggelig å være tilbake på Virkekonferansen. Dere har satt et viktig tema på dagsorden i år: Nemlig hvordan vi skal håndtere de endringene vi står midt oppe i. De handler om hvordan vi som samfunn

  Av: Statsminister Erna Solberg Oslo, 6. november 2019

 • Et hav av muligheter

  29.10.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Det er summen av alle deres innsats som gir oss et vekstkraftig og mangfoldig næringsliv, og som i fremtiden vil gi oss flere ben å stå på.

  Av: Finansminister Siv Jensen Bedriftenes dag 29. oktober, Avaldsnes

 • Hva får vi råd til i fremtiden?

  24.10.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Det som er sikkert er at vi skal leve av kompetansen og menneskene som bor i landet vårt, av bedriftene våre og deres ideer.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg på KÅKÅnomics 24. oktober 2019

 • Finanspolitikk for vekst og verdiskapning

  22.10.2019 Tale/innlegg Finansdepartementet

  - Vi må utnytte ressursene våre enda bedre enn i dag og fremme et omstillingsdyktig og nyskapende næringsliv. Slik at vi - med dere på laget - får enda flere i jobb.

  Av: Finansminister Siv Jensen Innlegg for næringslivet i Bergen

 • ADHD Norges jubileumskonferanse

  18.10.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Tale av statsminister Erna Solberg på ADHD Norges jubileumskonferanse i Oslo, 18. oktober 2019.

  Av: Statsminister Erna Solberg Oslo Plaza