Aktuelt om Inkluderingsdugnaden

Viser 61-80 av 137 treff.

 • Meld. St. 2 (2018–2019) - Revidert nasjonalbudsjett 2019

  14.05.2019 Melding til Stortinget Finansdepartementet

 • 1400 færre heilt arbeidslause i april

  03.05.2019 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Talet på arbeidslause held fram å falle. Arbeidsløysa er på sitt lågaste nivå på ti år, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Tillegg til tildelingsbrev for 2018

  26.04.2019 Brev Statsministerens kontor

  Regjeringsadvokaten (RA) skal i årsrapporten redegjøre for hvordan RAs rekrutteringsarbeid har vært innrettet for å nå 5 %- målet og de øvrige målene for inkluderingsdugnaden.

 • Sjømatnæringen og NAV underskrev rekrutteringsavtale

  03.04.2019 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Bransjeforeningen Sjømat Norge håper å få napp hos norsk ungdom og har sammen med NAV signert avtale om rekruttering av arbeidskraft til fiskerinæringen.

 • Norge som vinner i omstillingens tid

  02.04.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på Finansnæringens dag på Clarion Hotel The Hub i Oslo, 2. april 2019.

  Av: Statsminister Erna Solberg Finansnæringens dag

 • Møte med næringslivet om inkluderingsdugnaden

  29.03.2019 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte mandag 25. mars en rekke selskaper og organisasjoner for å diskutere hva som skal til for å få flere som står uten jobb inn i norsk arbeidsliv.

 • Innspillsmøte om inkluderingsdugnaden

  25.03.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs innledning på regjeringens innspillsmøte om inkluderingsdugnaden i Parkveien 45, Oslo, 25. mars 2019.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Statsministeren, arbeids- og sosialministeren og næringsministeren inviterer til møte i samband med inkluderingsdugnaden

  25.03.2019 Kalenderhending Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer ei rekkje verksemder og organisasjonar til møte i samband med inkluderingsdugnaden. Regjeringa ønskjer innspel til kva som skal til for å få fleire av dei som står utan jobb inn i arbeidslivet.

  Tidspunkt: 25.03.2019, kl 12.00

 • Statsministerens program veke 13

  23.03.2019 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Presseinvitasjon: Møte med næringslivet om inkluderingsdugnaden

  21.03.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møter mandag 25. mars en rekke selskaper og organisasjoner for å diskutere hva som skal til for å få flere som står uten jobb inn i norsk arbeidsliv.

 • Arbeidslivet går sammen om inkludering

  18.03.2019 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Nytt samarbeid: Partene i arbeidslivet går nå sammen om å få flere i jobb. Jeg har store forventninger til prosjektet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Landsmøtetalen 2019

  15.03.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til Høyres landsmøte på Gardermoen 15. mars 2019.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Spørsmål og svar om ulikhet

  01.03.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Øker ulikheten i Norge? Hva er Gini-koeffisienten? Hvordan måles ulikhet? Hva er årsaken til at ulikhet oppstår? Er ulikhet et problem? Hva gjør regjeringen for å motvirke ulikhet? Hvordan er ulikheten i Norge sammenlignet med andre land? Og hva er vedvarende lavinntekt? Her får du svarene.

 • En politikk for bærekraftig økonomisk utvikling og gode konkurransevilkår for næringslivet

  01.03.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Høy produktivitet og et konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for vekst i økonomien og velferd i samfunnet. En økonomi som vokser, legger også grunnlaget for bærekraft i statsfinansene og for at vi skal kunne opprettholde og videreutvikle vårt velferdssamfunn.

 • Jobb som medisin mot ulikhet

  01.03.2019 Artikkel Finansdepartementet

  Det største skillet mellom folk i Norge i dag går mellom de som er i jobb og de som ikke er det. Regjeringen ønsker at alle som kan jobbe får sjansen i arbeidslivet. Enten de har hull i CV-en, har vært syke eller mangler riktig kompetanse.

 • Regjeringens arbeidslivspolitikk

  28.02.2019 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies innlegg på Paratkonferansen 2019.

  Av: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Paratkonferansen 2019

 • Medbestemmelse i et moderne arbeidsliv

  15.02.2019 Tale/innlegg Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialministerens åpningsinnlegg på Akademikernes vinterkonferanse 14. februar 2019.

  Av: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie Akademikernes vinterkonferanse 14.02.2019

 • Presseinvitasjon: Røe Isaksen til Østfold

  16.01.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker bedrifter i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg torsdag 17. januar. Pressa er velkommen til å delta på heile besøket.

 • Statsministerens nyttårstale 2019

  01.01.2019 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Framført i NRK og TV2 1. januar 2019.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Ung og sykmeldt: – De reddet meg

  21.12.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Sindre Svendsen (23) var langtidssykemeldt og deprimert. Da viste NAV Ås ham en mulig ny karrierevei. - NAV kastet meg uti det og det var full klaff, sier Svendsen.