Aktuelt om Inkluderingsdugnaden

Viser 81-100 av 137 treff.

 • Et halvt år

  20.12.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsministerens innledning på halvårlig oppsummerende pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 45, 20. desember 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2019

  19.12.2018 Brev Statsministerens kontor

  Statsbudsjettet 2019 - Regjeringsadvokaten - tildelingsbrev

 • Rundskriv til fellesføring i tildelingsbrevene for 2019

  19.12.2018 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med dette rundskrivet er å orientere departementene om fellesføringen som skal legges inn i tildelingsbrevene til samtlige statlige virksomheter for 2019. Grunnlaget for fellesføringer som virkemiddel er beskrevet i rundskriv P 2/2009 av 14. mai 2009.

 • Livsoppholdsutvalget med rapport i dag: Flere voksne skal kunne fullføre grunnskole og videregående opplæring

  30.11.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Livsoppholdsutvalget overrakte i dag sine anbefalinger om finansiering av livsopphold for voksne i grunnskole- og videregående opplæring. -Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse. Det er derfor viktig at voksne får mulighet til å fullføre skolegang som grunnskole og videregående opplæring, sier til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Elektroforeningens 100-årsjubileumskonferanse

  28.11.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på Elektroforeningens 100-årsjubileumskonferanse i Oslo, 28. november 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Råd til unge arbeidssøkende

  27.11.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Å være ung og arbeidssøkende kan være utfordrende! Her er seks jobbråd fra NAVs start på inkluderingsdugnaden på Romerike.

 • – Vi må gjøre det enkelt for arbeidsgiverne

  21.11.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  I slutten av oktober inviterte statssekretær Morten Bakke representanter fra tiltaksarrangører og sosiale entreprenører til innspillsmøte om inkluderingsdugnaden.

 • Landsmøtet til Mental Helse

  16.11.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale til landsmøtet til Mental Helse på Jessheim, 16. november 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Hadelandskonferansen

  16.11.2018 Tale/innlegg Statsministerens kontor

  Statsminister Erna Solbergs tale på Hadelandkonferansen, på Hadeland videregående skole 16. november 2018.

  Av: Statsminister Erna Solberg

 • Færre arbeidslause i oktober

  02.11.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  - Færre er arbeidslause og fleire er i jobb. Den moderate oppgangskonjunkturen i norsk økonomi held fram, seier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 • Byggebransjen og NAV skreiv under rekrutteringsavtale

  26.10.2018 Nyheit Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var til stades da NAV underskreiv ein historisk intensjonsavtale om rekruttering med Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) for å få fleire i jobb.

 • Inkluderingsdugnaden: – Fantastiske eksempler på inkludering

  23.10.2018 Nyhet Arbeids- og sosialdepartementet

  Statsråd Anniken Hauglie fikk se flere gode eksempler på arbeidsinkludering under et dagsbesøk i Stavanger-området.

 • Møt menneskene

  18.10.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Mange ulike mennesker er med i inkluderingsdugnaden. Møt noen av dem i disse videoene.

 • Oppfølging, tilrettelegging og samarbeid

  15.10.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  - Tettere oppfølging, bedre tilrettelegging og mer samarbeid mellom utdanning, arbeid og helse. Dette var noen av innspillene som kom fram i møtet 15. oktober med FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede.

 • Inkluderingsdugnadens innsatsområder

  09.10.2018 Artikkel Inkluderingsdugnaden

  Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder: redusert risiko ved å ansette, arbeid og psykisk helse og bedre muligheter til opplæring.

 • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene

  08.10.2018 Pressemelding Helse- og omsorgsdepartementet

  Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

 • 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.

 • Statsbudsjettet 2019: Et budsjett for flere i jobb, et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge

  08.10.2018 Pressemelding Finansdepartementet

  - Det går godt i norsk økonomi. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi bruker de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

 • 130 millionar til kompetansereforma "Lære heile livet"

  08.10.2018 Pressemelding Kunnskapsdepartementet

  Regjeringa startar arbeidet med kompetansereforma "Lære heile livet" med ei satsing i budsjettforslaget på om lag 130 millionar kroner. Dette skal mellom anna gå til utvikling av fleksible vidareutdanningstilbod i digital kompetanse, bransjeprogram for særleg utsette bransjar og utviding av forsøka med modulbasert opplæring for vaksne. - Vi bruker dei gode tidene aktivt for at omstillinga av norsk økonomi fortset. Ingen skal gå ut på dato i det norske arbeidslivet. Skal vi unngå det, må vi satse mykje meir på etter- og vidareutdanning i åra som kjem, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 • Et godt arbeidsmarked

  08.10.2018 Pressemelding Arbeids- og sosialdepartementet

  Færre er ledige, flere kommer i jobb og bedriftene etterspør arbeidskraft. Regjeringen tilpasser innsatsen etter situasjonen på arbeidsmarkedet. - De gode tidene betyr at det er rom for å justerere enkelte bevilgninger, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.