DFØs arbeidsgiverstøtte

DFØ veileder og støtter statlige arbeidsgivere, blant annet i inkluderingsdugnaden.

Dette er en lukket tjeneste, som bare er tilgjengelig for ansatte i statlige virksomheter. Her finner du DFØs arbeidsgiverstøtte (Arbeidsgiverportalen).