Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra i dugnaden?

Uten arbeidsgiverne på laget, blir det ingen dugnad.

Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en». Partene i arbeidslivet har også en viktig rolle når det gjelder å bidra til økt sysselsetting og gode arbeidsforhold. Vi vil ikke lykkes med å få flere i arbeid hvis vi ikke får med oss arbeidsgiverne på å gi personer med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en en sjanse til å vise hva de duger til.

Som arbeidsgiver kan du for eksempel:

  • ansette en som ellers ville havnet nederst i søkebunken
  • inngå rekrutteringsavtale med NAV
  • sette et inkluderingsmål for din bedrift, slik staten nå gjør med at fem prosent av nyansatte i staten skal ha hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. 
  • gi en ungdom med hull i CV-en sommerjobb i din bedrift.

NAVs verktøykasse

Fra myndighetenes side stiller vi opp med NAVs verktøykasse, for eksempel lønnstilskudd, mentorordninger og ulike tilretteleggingstilskudd.  

Her leser du mer om hvilke virkemidler som kan motivere deg som arbeidsgiver til å rekruttere utradisjonelt:

Oppstartskonferanse 20. juni