Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Nett-tv

Jakkemerke med teksten "Ikke helt A4"

Oppstartskonferansen

Se oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden i opptak.

Logoen til inkluderingsduganden. Hvit skrift på lilla bakgrunn.

Om dugnaden

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra i dugnaden?

Uten arbeidsgiverne på laget, blir det ingen dugnad. Myndighetene stiller blant annet med NAVs verktøykasse.

Aktuelt nå

Erna Solberg (i midten), Siv Jensen (til ventre) og Trine Skei Grande (til høyre) på scenen. Logoen til inkluderingsdugnaden i bakgrunnen.

Markerte startskuddet for inkluderingsdugnaden

Regjeringen lanserer tre inkluderingspakker for å støtte opp om arbeidsgivere som deltar i inkluderingsdugnaden. 20. juni ble oppstartkonferansen for inkluderingsdugnaden åpnet av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Monica Mæland til høyre og Anniken Hauglie til venstre, på scenen med publikum i bakgrunnen

Staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden

– Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever Norge nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Petter Strømmen sittende med blå genser i bilverksted foran en bil med åpent panser

Ga aldri opp drømmen om jobb

Petter Strømmen (22) fra Bergen har i hele oppveksten slitt med store lærevansker. Takket være jobbspesialist-teamet ved NAV Åsane har han nå fått kompetansebevis og fast jobb på bilverksted.

Flere aktuelle saker Inkluderingsdugnaden

Rundskriv

Tekst som skal inn i supplerende tildelingsbrev for 2018 – inkluderingsdugnaden og femprosent-målet

Formålet med dette rundskrivet er å orientere om regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden slik den er formulert i Jeløya-plattformen, og det konkrete målet om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Behov for en inkluderingsdugnad

Tale/innlegg Dato: 18.04.2018

Statsminister Erna Solbergs tale på NHO Arbeid & Inkluderings fagkonferanse 18. april 2018.

Bønn fra en statsråd til norske arbeidsgivere

Tale/innlegg Dato: 02.05.2018

Min 1. mai-appell går til norske arbeidsgivere: Du kan gi ungdom som har falt utenfor muligheten til å starte et nytt liv. Tar du utfordringen? Det er lønnsomt for deg, for ungdommen og for samfunnet, skriver Anniken Hauglie.