Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Nett-tv

Jakkemerke med teksten "Ikke helt A4"

Oppstartskonferansen

Se oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden i opptak.

Logoen til inkluderingsduganden. Hvit skrift på lilla bakgrunn.

Om dugnaden

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Hvordan kan du som arbeidsgiver bidra i dugnaden?

Uten arbeidsgiverne på laget, blir det ingen dugnad. Myndighetene stiller blant annet med NAVs verktøykasse.

Aktuelt nå

Anniken Hauglie på scene foran mørk blått sceneteppe

Steget mot drømmejobben

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies åpningsinnlegg på Give a Job, jobbmesse for innvandrere og næringslivet i Bergen.

Statsråd Anniken Hauglie til høyre og Alexander Bråten til venstre. Bråten har arbeidsdress og holder en hvit hjelm i høyre hånd.

I jobb etter tøff tid

Alexander Bråten (25) droppet ut av skolen og begynte å ruse seg. Takket være tett oppfølging fra NAV og vilje av stål, er unggutten nå i jobb.

Erna Solberg (i midten), Siv Jensen (til ventre) og Trine Skei Grande (til høyre) på scenen. Logoen til inkluderingsdugnaden i bakgrunnen.

Markerte startskuddet for inkluderingsdugnaden

Regjeringen lanserer tre inkluderingspakker for å støtte opp om arbeidsgivere som deltar i inkluderingsdugnaden. 20. juni ble oppstartkonferansen for inkluderingsdugnaden åpnet av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

Flere aktuelle saker Inkluderingsdugnaden

Rundskriv

Tekst som skal inn i supplerende tildelingsbrev for 2018 – inkluderingsdugnaden og femprosent-målet

Formålet med dette rundskrivet er å orientere om regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden slik den er formulert i Jeløya-plattformen, og det konkrete målet om at minst fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Behov for en inkluderingsdugnad

Tale/innlegg Dato: 18.04.2018

Statsminister Erna Solbergs tale på NHO Arbeid & Inkluderings fagkonferanse 18. april 2018.

Bønn fra en statsråd til norske arbeidsgivere

Tale/innlegg Dato: 02.05.2018

Min 1. mai-appell går til norske arbeidsgivere: Du kan gi ungdom som har falt utenfor muligheten til å starte et nytt liv. Tar du utfordringen? Det er lønnsomt for deg, for ungdommen og for samfunnet, skriver Anniken Hauglie.

Til toppen