Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Semuligheter logo

#Semuligheter

Koronakrisen må ikke bli en utenforskapskrise. Finn ut mer om kampanjen #Semuligheter.

NAV-logoen i sort/hvit variant

Veiviser for inkludering

Ønsker du å inkludere mennesker som har havnet utenfor arbeidslivet? Da kan du få hjelp og støtte fra NAV.

Logoen til inkluderingsduganden. Hvit skrift på lilla bakgrunn.

Dette har skjedd til nå

Følg arbeidet med inkluderingsdugnaden på denne tidslinjen.

Logo for Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i arbeidsmarkedet.

Illustrasjon som viser to ansiktsløse mennesker i hver sin sirkel, med snakkebobler med e-post- og telefon-ikoner mellom seg.

DFØs arbeidsgiverstøtte

DFØ veileder og støtter statlige arbeidsgivere, blant annet i inkluderingsdugnaden.

NAV-skilt som står ut fra en vegg

NAV-tilbud til statlige virksomheter i Oslo

Statlige virksomheter i Oslo skal få konkret hjelp til inkluderingsdugnaden fra NAV St. Hanshaugen.

Aktuelt nå

Illustrasjons for Statsbudsjettet 2021

Statsbudsjettet 2021:

Satsar på arbeidsmarknadstiltak for å hjelpe fleire i jobb

Regjeringa foreslår å auke satsinga på arbeidsmarknadstiltak retta mot folk som står utan jobb med heile 825 millionar kroner i statsbudsjettet for 2021. Det vil gje om lag 7000 nye tiltaksplassar, og styrke ungdomssatsinga og inkluderingsdugnaden.

Lærlingene Espen Rønning fra Trøndelag Isolering AS, Jørgen Groven fra Profftak Trøndelag AS, Helle Rønning, Trønderblikk AS og lærer Stig Mosand.

Inkluderingsdugnadens innsatsområder

Inkluderingsdugnaden har tre innsatsområder: senke terskelen og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette fra dugnadens målgrupper, videreutvikle satsingen på arbeid og psykisk helse og gi flere muligheter til opplæring som kvalifiserer til arbeid.

Video

Rune er blind, men på jobb har han likevel øyne som ser

Rune har funksjonsassistent som hjelper han med utfordringene som kommer med å være blind – det gjør det enklere for ham å stå i jobb.

Telenor inkluderer innvandrere fra utenfor EU

Selv om Sasirega hadde høy utdanning var det vanskelig å få jobb da hun kom til Norge, men hos Telenor fikk hun sjansen. Gjennom deres arbeidstreningsprogram «Open mind» har de i 10 år rekruttert innvandrere fra utenfor EU. Telenor gir deltakerne reell arbeidserfaring og økt mulighet til å skaffe seg relevant arbeid videre.

Christian Radich hjelper unge til å mestre livet

Windjammer tar med unge som står utenfor opplæring, skole og arbeid med på sjøen i en måned og hjelper dem med å mestre livet.

Om inkluderingsdugnaden

Trillebårer i alle slags farger står på rekke og rad.

Inkluderingsdugnaden – et felles samfunnsoppdrag

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-plattformen og innebærerfelles innsats for å få flere i jobb.

Nett-tv

Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande på vei opp på scenen under oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden. Tv-kamera filmer dem mens de går opp mellom publikum.

Oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden

Oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden ble arrangert 20. juni 2018. Se konferansen i opptak her.

Lilla bakteppe med rosa striper som går både horisontalt og vertikalt.

Profilering av inkluderingsdugnaden

Er din bedrift med på inkluderingsdugnaden? Her finner du logo og annet materiell for å profilere dugnadsarbeidet.