Tidslinje for inkluderingsdugnaden

Dette har skjedd siden regjeringen lanserte inkluderingsdugnaden i januar 2018:

  

 • 2020

  • Telenor inkluderer innvandrere fra utenfor EU (fredag 16. oktober 2020)

   Selv om Sasirega hadde høy utdanning var det vanskelig å få jobb da hun kom til Norge, men hos Telenor fikk hun sjansen. Gjennom deres arbeidstreningsprogram «Open mind» har de i 10 år rekruttert innvandrere fra utenfor EU. Telenor gir deltakerne reell arbeidserfaring og økt mulighet til å skaffe seg relevant arbeid videre.

  • Christian Radich hjelper unge til å mestre livet (fredag 16. oktober 2020)

   Windjammer tar med unge som står utenfor opplæring, skole og arbeid med på sjøen i en måned og hjelper dem med å mestre livet.

  • Inkluderingsdugnad i Trøndelag: Fra Nav til fagarbeider med prosjektet Yrkesstolthet (fredag 16. oktober 2020)

   I Trondheim har et helt spesielt Nav-prosjekt klart å forene krefter mellom Nav, fylkeskommunen, skoler og et næringsliv på jakt etter lærlinger. Resultatet? Færre i Nav-køen og flere i jobb.

  • Satsar på arbeidsmarknadstiltak for å hjelpe fleire i jobb (onsdag 7. oktober 2020)

   Regjeringa foreslår å auke satsinga på arbeidsmarknadstiltak retta mot folk som står utan jobb med heile 825 millionar kroner i statsbudsjettet for 2021. Det vil gje om lag 7000 nye tiltaksplassar, og styrke ungdomssatsinga og inkluderingsdugnaden.

  • Ungt utenforskap på Sørlandet: Jeg fikk tilbake troen på meg selv (tirsdag 29. september 2020)

   Bashayir fikk hjelp av Hopeful-stiftelsen i Kristiansand da hun trengte det mest. – Det gjelder å få troen på seg selv igjen, sier hun. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte Sørlandet i september og fikk møte både unge på sosialhjelp og unge som sto på vippen til å bli uføre.

  • Målrettet arbeid for inkludering gir resultater (søndag 20. september 2020)

   Ferske tall viser at inkluderingsdugnaden førte til flere ansatte med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i staten i 2019. Men det er behov for å forsterke innsatsen.

  • Toppmøte om inkludering 3. februar (mandag 3. februar 2020)

   Mandag 3. februar: toppmøte om inkludering på Youngs med brukerorganisasjoner, partene i arbeidslivet og regjeringen.

  • Rune er blind, men på jobb har han likevel øyne som ser (torsdag 30. januar 2020)

   Rune har funksjonsassistent som hjelper han med utfordringene som kommer med å være blind – det gjør det enklere for ham å stå i jobb.

 • 2019

  • Regjeringa vil at statlege verksemder skal få ei fellesføring om å gjennomføre regjeringa sin inkluderingsdugnad og målet om at 5 % av dei nytilsette i dei statlege verksemdene skal ha nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en. (onsdag 18. desember 2019)

   Regjeringa vil at statlege verksemder skal få ei fellesføring om å gjennomføre regjeringa sin inkluderingsdugnad og målet om at 5 % av dei nytilsette i dei statlege verksemdene skal ha nedsett funksjonsevne eller hol i CV-en.

  • Nå blir det enklere å inkludere i staten (fredag 13. desember 2019)

   Nå blir det enklere for statlige virksomheter å rekruttere personer i målgruppen for regjeringens inkluderingsdugnad.

  • Spennende samarbeid mellom NAV og statlige etater i Trøndelag (tirsdag 3. desember 2019)

   – Et godt samarbeid mellom NAV og statlige virksomheter vil kunne legge bedre til rette for at vi når målene i inkluderingsdugnaden, sa statssekretær Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet på regionsamling for statlige virksomheter i Trøndelag.

  • Forsterket innsats i inkluderingsdugnaden (mandag 7. oktober 2019)

   Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd er sentrale ordninger når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020.

  • Vil ha flere funksjonshemmede i jobb (fredag 27. september 2019)

   Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil at flere funksjonshemmede skal få muligheten til å komme i jobb. Nylig møtte hun 2. nestleder i Norges Handikapforbunds Ungdom, Gabriel Wilhelmsen Hoff, for å få innspill til inkluderingsdugnaden.

  • Facebookinnlegg skaffet Aleksander etterlengtet jobb (onsdag 29. mai 2019)

   Femten år med rus gjorde at Aleksander hadde lite jobberfaring å vise til da han endelig ble rusfri. Han valgte derfor å fortelle åpent om sin historie på Facebook ­– det resulterte i jobb hos JM Markussen as og mulighet for lærlingplass til høsten.

  • Sjømatnæringen og NAV underskrev rekrutteringsavtale (mandag 1. april 2019)

   Bransjeforeningen Sjømat Norge håper å få napp hos norsk ungdom og har sammen med NAV signert avtale om rekruttering av arbeidskraft til fiskerinæringen.

  • Møte med næringslivet om inkluderingsdugnaden (mandag 25. mars 2019)

   Statsminister Erna Solberg, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte mandag 25. mars en rekke selskaper og organisasjoner for å diskutere hva som skal til for å få flere som står uten jobb inn i norsk arbeidsliv.

    

  • Stine og Hilde elsker å jobbe (torsdag 14. mars 2019)

   Søstrene Stine og Hilde elsker å jobbe. De har en klar beskjed til norske arbeidsgivere: - Alle har noe å bidra med. Gi folk en sjanse!

  • RMB malerservice gir folk en ny sjanse (torsdag 14. mars 2019)

   Dyktige og engasjerte ansatte kan man få til tross for at jobbintervjuet langt i fra er perfekt. Det er noe Renate og Bjørn Thunem vet godt. For dem er det viktig å gi de som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet en ny mulighet.

  • Gir folk en sjanse (torsdag 14. mars 2019)

   Her er bedriften som med suksess ansetter folk som står i fare for å falle utenfor alt. – Flere arbeidsgivere bør åpne dørene for mennesker som sliter, oppfordrer eierne Renate og Bjørn.

  • Arbeidslivet går sammen om inkludering (fredag 1. mars 2019)

   Nytt samarbeid: Partene i arbeidslivet går nå sammen om å få flere i jobb. Jeg har store forventninger til prosjektet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

  • Høring - forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak (onsdag 6. februar 2019)

   Arbeids- og sosialdepartementet sendte forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak på høring. Endringene gjelder ordningene midlertidig lønnstilskudd og opplæring.

  • Staten får etterlengtet hjelp i rekrutteringsarbeidet (torsdag 31. januar 2019)

   Regjeringen har satt seg høye ambisjoner for et mer inkluderende arbeidsliv, og har satt som mål at 5 prosent av alle nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller "hull i CV-en". Nytt NAV-tilbud skal gjøre det enklere for statlige virksomheter å nå det ambisiøse målet.

  • Inkluderingsmeister David (tirsdag 15. januar 2019)

   David blei ein av Noregs mest omtalte sjefar gjennom TV2-programmet "Vårt lille land", på grunn av sin leiarfilosofi.

 • 2018

  • Video: Sindres jobb (tirsdag 4. desember 2018)

   I valget mellom å synke eller svømme, valgte Sindre å svømme — ved hjelp av FREJA Transport & Logistics og NAV Ås.

  • Ung og sykmeldt: – De reddet meg (tirsdag 4. desember 2018)

   Sindre Svendsen (23) var langtidssykemeldt og deprimert. Da viste NAV Ås ham en mulig ny karrierevei. – NAV kastet meg uti det og det var full klaff, sier Svendsen.

  • Video: Lisbeths solskinnshistorie (mandag 12. november 2018)

   Lisbeth fikk fast jobb på Ikea i september, etter først å ha hatt sommerjobb der. 

  • Video: Hildes jobb (torsdag 1. november 2018)

   Hilde har Downs syndrom og jobber fulltid i barnehage.

  • – Vi må gjøre det enkelt for arbeidsgiverne (tirsdag 30. oktober 2018)

   I slutten av oktober inviterte statssekretær Morten Bakke representanter fra tiltaksarrangører og sosiale entreprenører til innspillsmøte om inkluderingsdugnaden.

   Les mer

  • Byggebransjen og NAV skreiv under rekrutteringsavtale (onsdag 24. oktober 2018)

   Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie var til stades da NAV underskreiv ein historisk intensjonsavtale om rekruttering med Entreprenørforeningen for bygg og anlegg (EBA) for å få fleire i jobb.

   Les meir

  • Reportasje: – Fantastiske eksempler på inkludering (tirsdag 23. oktober 2018)

   Statsråd Anniken Hauglie fikk se flere gode eksempler på arbeidsinkludering under et dagsbesøk i Stavanger-området.

   Les reportasjen

  • Råd til unge arbeidssøkende (torsdag 18. oktober 2018)

   Å være ung og arbeidssøkende kan være utfordrende! Her er seks jobbråd fra NAVs start på inkluderingsdugnaden på Romerike.

  • Oppfølging, tilrettelegging og samarbeid (mandag 15. oktober 2018)

   – Tettere oppfølging, bedre tilrettelegging og mer samarbeid mellom utdanning, arbeid og helse. Dette var noen av innspillene som kom fram i møtet 15. oktober med FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede.

   Les mer

  • 125 millioner kroner til inkluderingsdugnaden (mandag 8. oktober 2018)

   Inkluderingsdugnaden skal få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge i alt 125 millioner kroner til dugnaden. I tillegg vil regjeringen øke bruken av lønnstilskudd og bedre opplæringstilbudet for de med svake kvalifikasjoner.

  • Flere psykologer og flere årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i kommunene (mandag 8. oktober 2018)

   Regjeringen vil rekruttere flere psykologer til kommunene og foreslår å øke dagens rekrutteringstilskudd med 50 millioner kroner. Opptrappingsplanen for rusfeltet er et historisk løft, og i 2019 foreslås 281 millioner kroner til å styrke kommunenes arbeid på rusfeltet.

  • Video: Marco Elsafadi kom til Norge som flyktning (søndag 23. september 2018)

   Drømmer du om jobb? Sett av et minutt til å høre basketspiller Marco Elsafadis historie om å komme som flyktning til Norge.

  • Video: VI-ambassadør Bjørnar Erikstad (fredag 21. september 2018)

   – Barna ser ikke på meg som en person med korte armer, sier seiler, seiltrener og Stiftelsen VI-ambassadør Bjørnar Erikstad.

  • Videoreportasje: Med Asperger på jobbjakt (fredag 21. september 2018)

   Jan Kristian har Asperger syndrom og doktorgrad. Til tross for topputdanning slet han med å få jobb. Hos Unicus AS fikk han endelig sjansen.

  • Statens arbeidsgiverkonferanse 2018 (18. – onsdag 19. september 2018)

   Konferansen var for personalansvarlig i statlige virksomheter. Den ble holdt tirsdag 18. og onsdag 19. september på hotell Scandic Helsfyr, Oslo.

  • Reportasje: I jobb etter tøff tid (mandag 17. september 2018)

   Alexander Bråten (25) droppet ut av skolen og begynte å ruse seg. Takket være tett oppfølging fra NAV og vilje av stål, er unggutten nå i jobb.

  • Video: Sandwich brothers (fredag 29. juni 2018)

   – Jeg heier på alle som bidrar i #inkluderingsdugnaden, sier statsråd Anniken Hauglie om Sandwich brothers.

  • Video: Gjør inkluderingsdugnaden til en forbilde- og mentordugnad (onsdag 20. juni 2018)

   Javad Mushtaq vil gjøre #inkluderingsdugnaden til en nasjonal forbilde- og mentordugnad.

  • Rundskriv: supplerende tildelingsbrev for 2018 - inkluderingsdugnaden og 5 %-målet (onsdag 20. juni 2018)

   Formålet med dette rundskrivet er å orientere om regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden slik den er formulert i Jeløya-plattformen, og det konkrete målet om at minst 5 % av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. 

  • Video: XXL er med på dugnaden (onsdag 20. juni 2018)

   – For oss er «hull i CV-en» livserfaring, sier Anders Kjellén i XXL Sport & Villmark.

  • Staten skal gå foran i inkluderingsdugnaden (onsdag 20. juni 2018)

   – Etter tøffe år med rekordlave oljepriser og økende ledighet i deler av landet, opplever Norge nå en positiv utvikling på arbeidsmarkedet og økt etterspørsel etter arbeidskraft. Regjeringen ønsker å bruke denne muligheten til å få flere av de de står utenfor arbeidslivet over i ordinære jobber, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

  • Markerer startskudd for inkluderingsdugnaden (onsdag 20. juni 2018)

   Regjeringen lanserer tre inkluderingspakker for å støtte opp om arbeidsgivere som deltar i inkluderingsdugnaden. I dag ble oppstartkonferansen for inkluderingsdugnaden åpnet av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande.

  • Oppstartskonferanse for inkluderingsdugnaden (onsdag 20. juni 2018)

   Oppstartskonferansen for inkluderingsdugnaden ble arrangert 20. juni 2018.

  • Video: Ti råd for mindre utenforskap (søndag 17. juni 2018)

   – Jeg vil ha en skole som er mindre teoretisk og mer praktisk, sier Sacdiyo Ahmed. Her er 10 råd om hvordan vi kan hindre at unge faller utenfor jobb og skole.

  • Video: – Føler meg så heldig (torsdag 14. juni 2018)

   Lisbeth møtte veggen og ble sykmeldt. Nå har hun fått sommerjobb på IKEA og drømmer om fast stilling.

  • Video: Stordalen om mangfold (søndag 10. juni 2018)

   – Dere må gjøre det lettere å ansette de som står utenfor, sier Petter A. Stordalen.

  • Video: – Du kan bli overrasket (søndag 27. mai 2018)

   Oscar (25) skrev ikke i søknaden at han var døv. Det kom først fram på jobbintervjuet.

  • Reportasje: Møtte lokalt næringsliv i Troms (tirsdag 15. mai 2018)

   – Vi må starte med å ta utgangspunkt i arbeidsgivers behov for kompetanse og arbeidskraft, sa statssekretær Morten Bakke da han 15. mai besøkte NAV Tromsø for få innspill fra bedrifter om hva de trenger for å ansette flere med nedsatt arbeidsevne og hull i CV-en.

  • Videoreportasje: Ga aldri opp drømmen om jobb (fredag 4. mai 2018)

   Petter Strømmen (22) fra Bergen har i hele oppveksten slitt med store lærevansker. Takket være jobbspesialist-teamet ved NAV Åsane har han nå fått kompetansebevis og fast jobb på bilverksted.

  • Reportasje: Fikk råd fra ungdom i Groruddalen (fredag 4. mai 2018)

   NAV må ha veiledere som ser den enkelte ungdom og som følger opp tett, var et av rådene statsråd Anniken Hauglie tok med seg fra møtet med ungdommen på Furuset.

  • Jeløya-plattformen (søndag 14. januar 2018)

   Inkluderingsdugnaden er en del av den politiske plattformen for regjeringen Solberg.