Profilering av inkluderingsdugnaden

Er din bedrift med på inkluderingsdugnaden? Her finner du logo og annet materiell for å profilere dugnadsarbeidet.

Den visuelle profilen til inkluderingsdugnaden består av flere elementer: logo, buttons, bannere, beachflagg, baktepper etc. Ta kontakt med oss dersom din bedrift ønsker å bruke noe av profileringsmateriellet. Vi kan sende dere filer, men bedriftene må selv stå for bestilling og trykking.