– Det var en stor dag å åpne brevet fra NAV hvor det sto: «Du er nå selvforsørget»

En ny metode for å få folk i jobb er i ferd med å spre seg i Norge. Robert Rosenlund fikk jobb ved hjelp av individuell jobbstøtte og arbeidsgiveren GodtlevertGruppen.

– Jeg var kanskje 10–15 år uten jobb, forteller Robert Rosenlund inne på pauserommet på lageret til GodtlevertGruppen på Furuset. Hit busser han om morgenen for å pakke matkasser til familier i tidsklemma. Den tidligere håndtverkeren hadde vært innom flere NAV-ordninger da Oslo kommunale ruspoliklinikk under Velferdsetaten tilbød ham «individuell jobbstøtte». 

Robert Rosenlund og Anniken Hauglie på lager  med pappesker og grønne kasser.
På lageret er Robert Rosenlund i sitt ess. Arbeids- og sosialminster Anniken Hauglie lot seg imponere. Foto: ASD

Denne type oppfølging tilbys i dag personer som har rusbakgrunn og/eller psykiske lidelser. Siden 2013 har ordningen gått fra å være et pilotprosjekt til å bli en permanent ordning. Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet samarbeider om deltakere som trenger behandling. Strategien er like enkel som den er vanskelig: Raskt ut i ordinært lønnet arbeid med tett oppfølging fra behandler og jobbspesialist. Også for dem med størst utfordringer. For Rosenlund ble det vendepunktet.

Brev fra NAV

– Etter at jeg fikk fast jobb, fikk jeg et brev fra NAV hvor det sto at jeg nå var selvforsørget og at jeg ikke fikk mer penger fra dem. Det var helt fantastisk. Jeg ville ramme inn bildet og henge det på veggen, forteller Rosenlund og legger til:

– Etter å ha fått og fått i så mange år, kunne jeg endelig være med å betale skatt jeg også. Det er takket være hjelpen jeg fikk - og ikke minst arbeidsgiveren min.

Egen metodikk

Neste år skal det brukes totalt 129 millioner over statsbudsjettet på å spre individuell jobbstøtte og for at flere jobbspesialister skal ansettes. Rosenlunds jobbspesialist mener ordningen er god, men at man må tviholde på metodikken.

– Vi har tid til å bli godt kjent med kandidatene og følge dem og arbeidsgivere opp så lenge de ønsker. Det er mye av forklaringen på at IPS (Individuell jobbstøtte) fungerer bra for mange, forteller jobbspesialist Maria Stetzer Oldervik.

Fra venstre Anniken Hauglie, Robert Rosenlund og Maria Stetzer Oldervik står ved siden av hverandre på kontor.
Robert Rosenlund sammen med jobbspesialisten Maria Stetzer Oldervik og statsråden. Foto: ASD

Arbeidsgiver med på dugnad

Administrerende direktør Kjetil Graver i GodtlevertGruppen sier at det er en selvfølge å delta i inkluderingsdugnaden.

– Vi har tenkt sånn helt fra starten. Vi ønsker å være en arbeidsgiver som åpner dører inn i arbeidslivet og som gir folk en sjanse. Det handler om samfunnsansvar, men også om at vi trenger de ansatte for å levere mat til titusenvis av familier hver eneste uke, sier Graver, som bare har lovord å si om Rosenlund.

– Han jobber her helt på lik linje med alle andre.

Statlig støtte

Ruspoliklinikken i Oslo kommune er blant de mange prosjektene som har fått statlig tilskudd til å starte opp, og har etter tre år som prosjekt blitt etablert som ordinær linjetjeneste i Oslo kommune. Det spesielle med ordningen individuell jobbstøtte er at en jobbspesialist blir koblet på behandlingsrelasjonen mellom pasient og behandler, og at de jobber sammen for å nå målet om ordinært lønnet arbeid til pasienten. Både behandler og jobbspesialist følger kandidatene opp tett over lang tid.

Medisin å være i jobb

– Arbeid er god medisin for mange, og dette er slik vi ønsker at helsevesenet og NAV skal samarbeide. Jeg er imponert over måten Robert har stått på, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og fortsetter:

– Jeg vil også berømme GodtlevertGruppen her for å være en inkluderende og raus arbeidsgiver. Vi trenger flere slike arbeidsgivere med på inkluderingsdugnaden!