– Vi må gjøre det enkelt for arbeidsgiverne

I slutten av oktober inviterte statssekretær Morten Bakke representanter fra tiltaksarrangører og sosiale entreprenører til innspillsmøte om inkluderingsdugnaden.

Organisasjonene var på forhånd bedt om å komme med konkrete innspill om hva som hindrer inkludering og mulige løsninger.

Deltakerne uttrykte i møtet at de synes det er positivt at regjeringen løfter fram arbeidsinkludering som et satsingsområde hvor arbeidsgiverne er en av de sentrale aktørene.

– Det er nyttig å møte aktører som vet hvor skoen trykker. Innspillene er viktige bidrag til å videreutvikle virkemidlene i inkluderingsdugnaden, sier statssekretær Morten Bakke.

Gruppebilde med følgende personer, fra venstre: Marie Harbo Dahle, SoCentral; Hilde Dalen, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon; Morten Bakke, statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet; Rita Sandnes,  ASVL; Roar Vikvang, Arbeid & Inkludering;  Per Christian Langset, Arbeid & Inkludering; Jan Erik Grundtjernlien, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Tormod Moland, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Bodil Løkken Bendiksen, ASVL.
Fra venstre: Marie Harbo Dahle, SoCentral; Hilde Dalen, Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon; Morten Bakke, statssekretær Arbeids- og sosialdepartementet; Rita Sandnes, ASVL; Roar Vikvang, Arbeid & Inkludering; Per Christian Langset, Arbeid & Inkludering; Jan Erik Grundtjernlien, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Tormod Moland, Arbeids- og velferdsdirektoratet; Bodil Løkken Bendiksen, ASVL. Foto: ASD

Tiltak for arbeidsgivere

Hvilke tiltak og metoder som brukes for å inkludere flere i arbeidslivet har i stor grad blitt endret de siste årene. Tidligere var tiltakene nesten utelukkende rettet mot arbeidssøkeren. Nå får også arbeidsgivere  bistand og veiledning i forbindelse med arbeidstrening og ansettelser.

Behov for nye nettverk

De sosiale entreprenørene påpekte at det er behov for skape nye nettverk, både blant aktører som jobber med arbeidsinkludering og for personer som står utenfor arbeidslivet. Det er en utfordring å finne løsninger på tvers av sektorer, fordi samfunnet er preget av silotenkning.

Koordinering

Tiltaksarrangørene  – virksomheter som gjennomfører arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV – er opptatt av å møte arbeidsgiverne der de er, enten det er på arbeidsplassen eller om det er på telefon en lørdags kveld. For å lykkes i dette arbeidet er det viktig at NAV og tiltaksarrangørene koordinerer sine aktiviteter.

– Gode innspill

Møtet ga representantene fra tiltaksarrangørene og de sosiale entreprenørene anledning til å gi innspill til politisk ledelse, utveksle erfaringer og knytte nye kontakter. Statssekretær Bakke avsluttet møtet med å takke for en god runde med innspill til det videre arbeidet med inkluderingsdugnaden:

– For å lykkes med arbeidsinkludering så må vi kjenne arbeidsgivernes behov. Dette har jeg fått mange eksempler på i dag.