Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølging, tilrettelegging og samarbeid

– Tettere oppfølging, bedre tilrettelegging og mer samarbeid mellom utdanning, arbeid og helse. Dette var noen av innspillene som kom fram i møtet 15. oktober med FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede.

Statssekretær Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet hadde invitert organisasjonene til møte om inkluderingsdugnaden. Sammen med statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet orienterte han om regjeringens arbeid og målet om at 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Gruppebilde som viser: Bak fra venstre: Kristin Benestad, Berit Larsen, Morten Bakke,  Cecilie Haga, Line Skåtøy, Paul Chaffey, Grete Crowo og Arne Lein. Foran fra venstre: Synne Lerhol og Ida Hauge Dignes.
Bak fra venstre: Kristin Benestad (Cerebral Parese-foreningen), Berit Larsen (FFO), Morten Bakke (statssekretær i ASD), Cecilie Haga (Unge funksjonshemmede), Line Skåtøy (Unge funksjonshemmede), Paul Chaffey (statssekretær i KMD), Grete Crowo (FFO) og Arne Lein (NHF) Foran fra venstre: Synne Lerhol (Unge funksjonshemmede) og Ida Hauge Dignes (Norges Handikapforbunds Ungdom)

Organisasjonene var på forhånd bedt om å komme med innspill om hvilke barrierer de møtte på veien mot arbeidslivet, og hvordan det kan legges bedre til rette for at flere kommer over i ordinære jobber.

Positive til inkluderingsdugnaden

Møtedeltakerne var positive til inkluderingsdugnaden og roste blant annet regjeringens satsing på flere markedskontakter i NAV og bedre muligheter for fagopplæring. De ønsket også selv å bidra til dugnaden, gjennom innspill til politikkutforming, informasjonsutveksling  og gode eksempler. Samtidig var organisasjonene tydelige på at det er behov for å gjøre flere forbedringer fra myndighetenes side.

Organisasjonene mente staten hadde en vei å gå når det gjelder å bygge tillit og overbevise funksjonshemmede om at staten faktisk ønsker å ansette fra målgruppen. Betydningen av støtte og motivasjon, men også viktigheten av universell utforming ble understreket.

Fornøyde med møtet

De to statssekretærene var godt fornøyde med møtet.

– Vi har fått flere gode innspill til hva vi kan ta tak i gjennom inkluderingsdugnaden framover. Det å lytte til dem som kjenner problemene «på kroppen» gir bedre forutsetninger for å lykkes, avsluttet Morten Bakke.

Til toppen