Spennende samarbeid mellom NAV og statlige etater i Trøndelag

– Et godt samarbeid mellom NAV og statlige virksomheter vil kunne legge bedre til rette for at vi når målene i inkluderingsdugnaden, sa statssekretær Gimse fra Arbeids- og sosialdepartementet på regionsamling for statlige virksomheter i Trøndelag.

Statssekretær Guro Angell Gimse stående på gulvet i konferansesal, sammen med May Beate Haugan, avdelingsdirektør i NAV Trøndelag. Fylkesdirektør Bente Wold Wigum sitter ved bord..
Statssekretær Guro Angell Gimse (t.v.) på regionsamling i Trøndelag, sammen med May Beate Haugan, avdelingsdirektør i NAV Trøndelag, og fylkesdirektør Bente Wold Wigum (t.h.). Foto: Elin Børset Eidissen / NAV

NAV Trøndelag inviterte tirsdag 3. desember regionen til samling og dialog om inkludering i arbeidslivet. 

Statssekretær Gimse var tydelig på hva som forventes av de statlige arbeidsgiverne:

– Regjeringen har siden 2018 hatt som mål at 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Dette skal følges opp, og vi vet at resultatene ikke kommer av seg selv. Det krever systematisk innsats. Arbeidsgivere må fokusere på mulighetene som finnes. I tillegg kan det være lurt å søke råd hos NAV og Difi.

Tilstede på samlingen var også fylkesdirektør i NAV, Bente Wold Wigum, og flere statlige virksomheter, blant andre NTNU, Trøndelag politidistrikt, Miljødirektoratet, Domstoladministrasjonen, Bufetat og St. Olavs hospital. Virksomhetene var invitert til å høre mer om hva NAV kan bidra med i inkluderingsdugnaden, og få presentert gode eksempler på inkludering i staten.

Wold Wigum åpnet samlingen med å beskrive situasjonen på arbeidsmarkedet og tall for utenforskapet i Trøndelag. Hun viste også til at trønderske bedrifter mangler arbeidskraft og at dette gir gode muligheter for inkludering.

Lettere å bidra i inkluderingsdugnaden

Tidligere i høst har Kommunal og moderniseringsdepartementet hatt på høring flere forslag til endringer i forskrift til statsansatteloven. Forslagene vil gjøre det lettere for virksomhetene å gjennomføre inkluderingsdugnaden blant annet ved å innføre mulighet for moderat kvotering av de som har hull i CV-en. Endringene forventes å tre i kraft fra 2020.

NAV St. Hanshaugen har etablert en egen kontaktfunksjon for statlige virksomheter i Oslo- området. I Trondheim utvikles det nå en ordning med faste kontaktpersoner ved de to Trondheimskontorene. Kontaktpersonene står klare til å bistå statlige virksomheter som ønsker samarbeid om inkluderingsdugnaden.

Spent på resultatene i Trøndelag

– NAV har flere gode kandidater som ønsker å komme i arbeid. I tillegg har NAV virkemidler som kan støtte opp under arbeidsforholdet. Jeg er spent på å se resultatene av samarbeidet mellom NAV og statlige virksomheter i Trøndelag framover, avslutter Gimse.