Traineeprogrammet i staten

Traineeprogrammet er en del av statens satsing for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i arbeidsmarkedet.

Programmet retter seg både mot nyutdannede og personer med erfaring fra arbeidslivet. Statlige virksomheter får støtte gjennom programmet, og traineene får relevant arbeidserfaring og følger et medarbeiderutviklingsprogram. På Arbeidsgiverportalen til DFØ finner både du som søker og du som statlig arbeidsgiver mer informasjon om programmet.