Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: regjeringen.no

«Aldri mer 22. juli»

Å gå videre etter 22. juli sett i lys av erfaringer fra 2. verdenskrig

Konferanse Kristiansand 29. mai 2012

   

Justis- og beredskapsministeren arrangerer den 29. mai 2012 en konferanse om radikalisering og voldelig ekstremisme, i samarbeid med Stiftelsen Arkivet og Støttegruppen 22. juli.

Første del tar for seg historien og hva den kan lære oss om å leve videre med dramatiske erfaringer. Andre del ser på ytringsfrihet og ytringsansvar og hvordan vi kan møte hat og ondskap på nett.

 

Sted
Konferansen vil finne sted i Stiftelsen Arkivets lokaler i Vesterveien 4 i Kristiansand.
Les mer på www.stiftelsen-arkivet.no.

 

Påmelding
Påmeldinger sendes til kontakt@stiftelsen-arkivet.no. Stiftelsen Arkivet kan også kontaktes på telefon 38 10 74 00. I påmeldingen opplyses det om fullt navn, telefonnummer, e-post og eventuelt arbeidssted eller organisasjonstilknytning. Gi også beskjed om eventuelle matallergier eller annet som må hensynstas ved lunsj.

Frist for påmelding er mandag 21. mai. Konferansen er åpen for alle.

Konferansen vil bli videooverført på www.regjeringen.no/jd og på www.radikalisering.no.

Vel møtt til en interessant fagdag!