Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forebygging av voldelig ekstremisme i tredjeland

Svensk rapport om hvordan myndighetene kan forebygge ekstremisme, og særlig forhindre at personer slutter seg til væpnede ekstremistgrupper i konfliktsoner.

Hvordan skal myndigheter forebygge ekstremisme, og særlig forhindre at personer slutter seg til væpnede ekstremistgrupper i konfliktsoner? Dette er temaet for rapporten "Förebyggande av våldsbejakande extremism i tredjeland: Åtgärder för att förhindra att personer ansluter sig till väpnade extremistgrupper i konfliktzoner".

Rapporten viser også til eksempler på hvordan dette arbeidet kan utføres på lokaltnivå av aktører i sivilsamfunnet.

Rapporten er skrevet av Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren ved Centrum för Asymmetriska Hot- och TerrorismStudier (CATS), Försvarshögkolan.

Til toppen