Kunnskap og forskning

Linker til aktuelle forskningsmiljøer, artikler og forskningsrapporter.

I Norge har vi forskere og forskningsmiljøer som er langt fremme på forskning om ekstremisme og terrorisme, og som er mye brukt både i Norge og utlandet.

Forsvarets Forskningsinstitutt

Politihøgskolen

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

 

Aktuell forskning

Til toppen