Tre konferanser om grønn omstilling

Regjeringens tre konferanser om grønn omstilling bidro til nytenkning om endringene det norske samfunnet skal gjennom de nærmeste tiårene. Konferansene 21. april, 10. mai og 7. september 2016 ble åpnet av statsminister Erna Solberg. Se opptak av konferansene under (direktelenke til denne nettsiden: regjeringen.no/gronnomstilling).

Aktuelt nå

Statsminister Erna Solberg om grønn omstilling

Norge er i omstilling. Statsminister Erna Solberg oppfordrer deg til å gi dine innspill om grønn omstilling og hvordan vi skal skape nye arbeidsplasser i framtiden. Gi ditt innspill i nettskjemaet under.

Skal vinne den grønne omstillingen

Regjeringens tre konferanser om grønn omstilling skal bidra til nytenkning om de endringene det norske samfunnet skal gjennom de nærmeste tiårene.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Ekspertutvalget skal i høst gi regjeringen forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050. Connie Hedegaard og Idar Kreutzer deltok på konferansene.