Gi ditt innspill om grønn omstilling

Regjeringen ønsker dine innspill til hvordan grønn omstilling kan forberede Norge på framtidens utfordringer.

Ditt innspill om grønn omstilling vil bli vurdert av departementene. Innspillet vil arkiveres og være synlig i Offentlig elektronisk postjournal fra Klima- og miljødepartementet, og dermed åpent for innsyn. Innspillet vil ikke publiseres på regjeringen.no.

E-postadressen din vil bare brukes til eventuelt å svare deg. Dersom du må legge ved vedlegg, send en e-post til postmottak@kld.dep.no med emne "Innspill om grønn omstilling".