Kontakt/pressekontakt for konferansene om grønn omstilling

Klima og miljødepartementet koordinerer de tre konferansene i 2016.

Pressekontakt:

 • Alle tre konferanser i 2016: 
  Kommunikasjonsrådgiver Reidar Evensen, Klima- og miljødepartementet
  telefon: 991 62 659, e-post: reidar.evensen@kld.dep.no
 • Framtidig utnyttelse av havets ressurser - 7. september i Stavanger: 
  Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, Nærings- og fiskeridepartementet
  telefon: 452 41 874, e-post: ingrid.dasnes@nfd.dep.no
 • Framtidens digitale hverdag – 10. mai i Oslo:
  Kommunikasjonsrådgiver Helge Kvandal. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  telefon: 402 84 275, e-post: helge.kvandal@kmd.dep.no
 • Framtidens transport – 21. april i Oslo:
  Kommunikasjonsrådgiver Merete Jebsen, Samferdselsdepartementet
  telefon: 932 56 552, e-post: merete.jebsen@sd.dep.no

Generell faglig kontakt: