Rapport: Framtidens bygg -  pilotprosjekter for klimavennlige bygg og områder

Et viktig element i programmet Framtidens byer har vært å få frem piloter innen områdeplanlegging og arkitektur, som viser vei mot fremtidens gode, klimavennlige løsninger.

Gjennom satsingen Framtidens bygg er det planlagt og iverksatt mange byggeprosjekter med mål om 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra energi, materialbruk og transport.

Framtidens bygg - pilotprosjekter for klimavennlige bygg og områder (pdf)