Rapport: Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum

En ny rapport fra TØI oppsummerer forskningsbasert kunnskap om sammenhenger mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø.

Rapporten dokumenterer blant annet at sentrum taper markedsandeler til eksternt lokalisert handel. Avveiinger mellom god biltilgjengelighet og godt bymiljø kan løses gjennom bevisst prioritering av gående i de viktigste gangstrøkene, progressiv prising av parkeringsplasser ved disse strøkene og parkering for arbeidstakere og andre i utkanten av sentrum.

Kunnskapsstatus - Handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum (TØI)