Rapport: ”Byer og miljø – indikatorer for miljøutviklingen i Framtidens byer”

SSBs nylig publiserte rapport presenterer et sett indikatorer som beskriver viktige trekk ved miljøutviklingen i de 13 største byene i Norge. Resultatene viser at de største byene blir mer kompakte og befolkningen reiser mer miljøvennlig.

Last ned: SSB 2015/20 Byer og miljø - Indikatorer for miljøutviklingen i ”Framtidens byer”

Nyhet: De største byene blir mer kompakte og befolkningen reiser mer miljøvennlig (regjeringen.no)