St. Olavs hospital i Trondheim vant Attraktiv by 2015

I skarp konkurranse med andre byer har juryen valgt Trondheim ved St. Olavs hospital som vinner av prisen «Attraktiv by» 2015. Lokaliseringen av hospitalet til bykjernen er et forbilde for offentlig byplanlegging.

Juryen skriver at Trondheim kommune og St. Olavs hospital, ved Helse Midt-Norge, sammen har realisert et forbilledlig byutviklingsprosjekt som viser hvordan man i 2015 kan drive fram bærekraftig by- og stedsutvikling med høy kvalitet.

St. Olavs hospital i Trondheim vant Attraktiv by 2015

Pressemelding: Trondheim vinner av Attraktiv by 2015