Tilskudd: Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Helsedirektoratet inviterer fylkeskommunene til å søke om deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer helse og trivsel.

Arbeidet skal inkludere et utvalg kommuner i flere fylker. Medvirkning fra befolkningen er sentralt. Utviklingsarbeidet er ledd i implementering av folkehelseloven.

Kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse (Helsedirektoratet)

Søknadsfristen er 15. august 2015.