Evaluering av Merkur-programmet

Dagligvarebutikker er en viktig del av tjenestetilbudet i distriktene. En evaluering viser at butikker som deltar i Merkur-programmet har en bedre omsetningsutvikling enn andre (og større) distriktsbutikker.

Pressemelding: Merkur-programmet styrker distriktsbutikkene (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)