Nordfjordeid i NB!-registeret

Nordfjordeid er nylig blitt med i Riksantikvaren sitt register over historiske byområde av nasjonal interesse.

NB!-registeret er ei liste over historiske bymiljø i Noreg som har nasjonal interesse. Registeret dekkjer 1000 års norsk byhistorie. 76 byar har område på lista frå før.