Statens byggeskikkpris 2014

Vinneren består av to presise urbane bygninger som rommer moderne kontorarbeidsplasser og rike interiører.