Statens bymiljøpris 2014

Alta kommune fikk bymiljøprisen i år for sitt arbeid med byutvikling og folkehelse gjennom etableringen av sykkelbyen Alta. Satssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen delte ut prisen på Future Built 2014.