Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014.

Distriktsbutikker vil modernisere (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)