Innlandsbykonferansen 2014

Vi minner om Innlandsbykonferansen 2014 den 10. – 11. september på Hamar! Tema for konferansen blir Ut av oljeskyggen: Hvordan kan byene styrke Innlandet?

Vi minner om Innlandsbykonferansen 2014 den 10. – 11. september på Hamar! 

Tema for konferansen blir Ut av oljeskyggen: Hvordan kan byene styrke Innlandet?

Første dag av konferansen er viet Innlandsbyenes utviklingsmuligheter i skyggen av en oljedrevet økonomi:

Hvordan kan byene styrke Innlandet, utvikling av knutepunktene og utvikling av felles bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Andre konferansedag vil vi rette søkelyset på boligbygging i byer og tettsteder: Hvordan kan vi få til økt boligbygging, hvilke aktører er viktige og hvordan bør vi bygge?

Målgruppe for konferansen er kommuner i Hedmark og Oppland og andre som er opptatt av planlegging og utvikling i Innlandet! Vi håper å se deg og mange flere til interessante og utviklende dager på Hamar i september!

Påmeldingsfrist 26. august.

Program

Påmelding