Rapport om handel i sentrum

Miljøverndepartementet bestilte vinteren 2013 en samling eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder. Rapporten foreligger nå.

Miljøverndepartementet bestilte vinteren 2013 en samling eksempler på byintegrerte kjøpesentre og handel i sentrumskjerner i byer og tettsteder.

Eksemplene er helt forskjellige, men har til felles at de forholder seg til bysenterets struktur av gater og offentlige rom, med bygninger som har aktive fasader mot rommene.

Handel i sentrum – eksempler på byintegrert handel (pdf 6Mb)