Bli med i kommunenettverk om klimatilpasning

Det er et sentralt og viktig mål å spre kunnskap og erfaringer fra arbeidet i Framtidens byer. KS inviterer derfor til et pilot-nettverk om klimatilpasning der deltakerne vil få tilgang på erfaringer og kunnskap fra arbeidet i Framtidens byer.

Program og påmelding (pdf)