Omlegging av regjeringen.no

Det pågår nå en større omlegging av regjeringen.no og i denne sammenheng skal man se på hvordan man bedre kan samle formidling av kunnskap om by- og stedsutvikling.

Vi vil opplyse om endringene på www.stedsutvikling.no og på de nye sidene på regjeringen.no når disse er klare.

Dette gjelder innhold vi har hatt om by og tettsted på www.planlegging.no, www.framtidensbyer.no, www.stedsutvikling.no og www.miljøkommune.no.