Rapport: Byen som ressurs

Rapporten "byen som ressurs" oppsummerer de viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014.

Rapporten byen som ressurs oppsummerer de viktigste erfaringene fra Framtidens byer 2008-2014.