Veileder om planlegging av grønnstruktur

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder om planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder.

Veilederen erstatter håndbok nr. 6-1994: Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder og håndbok nr. 23-2003: Grønn by; arealplanlegging og grønnstruktur.