10 nye byantikvarer

Odda og Lærdal var de siste i rekken av kommunene som har takket ja til Riksantikvarens 3-årige støtte til byantikvarstilling.