Rapport om Torggata i Askim

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver:

TØI har analysert konsekvenser av et byggeprosjekt sentralt i Askim når det gjelder trivsel og transportbehov.

Færre biler og mer liv og røre i Askim (TØI)