Rapport: tiltak for sterkere sentrumshandel

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet laget en rapport om blant annet hva som skal til for å trekke til seg gode leietakere i sentrum.