Konferanse: byliv og næring i sentrum

25.–26. november 2014 skal det holdes konferanse i Bergen om verneverdige byområder som ressurs.

Mer informasjon om konferansen (pdf)

Endelig program og informasjon om påmelding kommer.