Sentrumsutvikling sentralt i Konseptvalgutredning

Flere skal gå, sykle og ta bussen i Kirkenes. Det er et av målene for framtidig transport i Kirkenes.

Skal jobbe med sentrumsutvikling (vegvesen.no)